અમદાવાદ: કસરત કરાવતા ડોક્ટરે યુવતી સાથે કર્યું ગંદુ કામ, છાતી પર હાથ નાખી બાદમાં…છેલ્લા એક મહિનાથી આ યુવતીના કમરના ભાગે ગાદી ખસી ગઈ હતી તેમજ મણકો પણ ખસી ગયો હતો. જેની સારવાર છેલ્લા 20 દિવસથી ચાંદખેડા ખાતે આઈ.ઓ.સી રોડ ઉપર આવેલા સ્નેહ પ્લાઝા કોમ્પ્લેક્સમાં ડોક્ટર ધ્રુમિલ ફિઝીયોથેરાપી સેન્ટરમાં ચાલે છે.Source link

Leave a Comment