કેન્દ્રીય એજન્સીઓના દરોડાથી PFI ગુસ્સે ભરાયું, તોડફોડ પર ઉતરી આવ્યુંગત રોજ કેન્દ્રીય એજન્સીઓ દ્વારા પોપ્યુલર ફ્રંટ ઓફ ઈંડિયા દ્વારા દરોડા પાડ્યા બાદ આજે આ સંગઠને કેરલ બંધનું એલાન કર્યું છે, તથા અલગ અલગ જગ્યાએ તોડફોડની ઘટનાઓ પણ સામે આવી છે.Source link

Leave a Comment