ગુજરાત ચૂંટણી દારૂ બોર્ડરથી ઘુસાડવામાં આવે છે


ચૂંટણી ટાણે ગુજરાતની બોર્ડરો પર ચેંકીગ હોવાના કારણે હવે બુટલેગરોએ ટ્રેન મારફતે દારૂની તસ્કરી કરવાનું શરૂ કરી દીધુ છે.Source link

Leave a Comment