દેશમાં ઈસ્લામિક સ્ટેટનો અડ્ડો બનાવવા માંગતો હતો આરોપી: ADGPમેંગલુરુ બ્લાસ્ટનો આરોપી મોહમ્મદ શારિક મૈસૂરમાં ભાડે રહેતો હતો તે ઘરમાંથી પોલીસે બોમ્બ બનાવવાની સામગ્રી મળી આવી છે. અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (કાયદો અને વ્યવસ્થા) આલોક કુમારે કહ્યું કે શારિક આંતરરાષ્ટ્રીય (આતંકવાદી) સંગઠનો દ્વારા "પ્રભાવિત" હતો.Source link

Leave a Comment