બનાસકાંઠામાં રોટરી ડિવાઇન કલબની મહિલાઓ આ બાળકો માટે કરે છે અનોખું કાર્યબનાસકાંઠા જિલ્લા ખાતે કાર્યરત સેવાભાવી સંસ્થા રોટરી ક્લબ ડીસા ડિવાઇનની મહિલાઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અનેક સેવાકીય પ્રવૃતિઓ કરી રહી છે.Source link

Leave a Comment