રેશનકાર્ડમાં સરનેમ સુધારવામાં આવી, 'કૂત્તા' બની ગયા 'દત્તા'પશ્ચિમ બંગાળના બાંકુરા જિલ્લાના બિકના ગામમાં પુરવઠા વિભાગે ભૂલથી રેશનકાર્ડમાં દત્તાને બદલે શ્રીકાંત દત્તાનું નામ કુત્તા કરી દીધું. શ્રીકાંતે બે વખત સુધારો કરાવ્યો, પરંતુ ભૂલ સુધારી નહીં. તેણે પોતાના અપમાનનો બદલો લેવા માટે એક અનોખી રીત અપનાવી. અધિકારીની કાર પાસે જઈને તેઓ કૂતરાની જેમ ભસવા લાગ્યા. જેના કારણે અધિકારીઓ પરેશાન થઈ ગયા હતા.Source link

Leave a Comment