વાપીની કંપનીમાં આગના બે દિવસ બાદ 3 કામદારના મૃતદેહ મળ્યા, ઘરે ન પહોંચતા કરી હતી ફરિયાદબનાવના એક દિવસ બાદ પણ કામદારો ઘરે ન પહોંચતા પરિવારજનોએ કંપની સંચાલક અને પોલીસને જાણ કરી હતી.Source link

Leave a Comment