સુરતના પાંચ યુવાનો દમણના દરિયામાં નાહવા પડ્યા, બેને બચાવાયા ત્રણની શોધખોળ ચાલુયુવાનો મોટી દમણના દરિયા કિનારે ખાણી પીણીની મોજ કરી હતી જે બાદ તેઓ દારૂનો નશો કરીને દરિયામાં નાહવા પડ્યા હતા.Source link

Leave a Comment