સુરેન્દ્રનગરની સભા બાદ વડાપ્રધાન જે નાની બાળકીને મળ્યા તે કોણ છે, જુઓ તસવીરોમાંGujarat Assembly Elections: આ નાની બાળકીએ પોતે તૈયાર કરેલી સ્પિચ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સંભળાવી હતી. ત્યારે વડાપ્રધાને તેનાથી પ્રભાવિત થઈને પૂછ્યું હતું કે, ‘તમારે ઓટોગ્રાફ જોઈએ છે કે ફોટોગ્રાફ…?’Source link

Leave a Comment