અમદાવાદમાં નવરાત્રી વાઇબ્રન્ટ મહોત્સવની તડામાર તૈયારીઓ, અટલ બ્રિજની મુકાશે રેપ્લિકાનવરાત્રીમાં આ વર્ષે બે વર્ષે બાદ અમદાવાદમાં જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ખૈલેયાઓ ગરબા રમી શકે તે માટે મહોસત્વ યોજાવવા જઇ રહ્યો છે જેની તડામાર તૈયારીઓ થવા જઇ રહી છે.Source link

Leave a Comment