અમાસના વ્રતમાં સાંભળે છે આ કથા, મળે છે સુખ અને સૌભાગ્યAmavasya Vrat Katha: માગશર માસની અમાસ 23 નવેમ્બર બુધવારે થઇ રહી છે. પૂજાના સમયે અમાસની વ્રત કથાનું શ્રવણ કરે છે તો અખંડ સૌભાગ્ય અને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.Source link

Leave a Comment