આ છે વિશ્વની સૌથી જૂની બિલાડી, રેકોર્ડ બુકમાં નામ થયું શામેલGuinness World Records: ફ્લોસીની વાર્તા ડિસેમ્બર 1995 માં શરૂ થાય છે, જ્યારે તેણીને મર્સીસાઇડ હોસ્પિટલમાં સ્ટાફ મેમ્બર દ્વારા દત્તક લેવામાં આવી હતી.Source link

Leave a Comment