એક જ છોડમાં ઉગશે બટેટા-ટામેટા, મરચા-રીંગણ, ઘરે જ કરી શકો છો ગાર્ડનિંગNew Invention of scientists: વૈજ્ઞાનિકોએ આ નવી ટેક્નોલોજી વડે એવા છોડ વિકસાવ્યા છે. જે છોડમાં બટેટા, ટામેટા, રીંગણ અને મરચાંનું પણ ઉત્પાદન એકસાથે કરી શકાય છે. અહેવાલ અનુસાર આ છોડને બ્રિમટો અને પોમેટો નામ આપવામાં આવ્યું છે.Source link

Leave a Comment