એક જ દોરડા પર સ્ત્રી-પુરુષની અન્ડરવેર લટકતી હશે તો જવુ પડશે જેલ…Weird Laws: તમને લાગશે કે કદાચ દુનિયાના ગરીબ અને પછાત દેશોમાં વિચિત્ર કાયદા છે. પરંતુ અમેરિકાથી લઈને યુરોપ… દુનિયાના ઘણા વિકસિત દેશોમાં એવા કાયદા છે જે જાણીને તમને નવાઈ લાગશે.Source link

Leave a Comment