કોઈના પેન્ટમાં હતા સાપ, કોઈની થેલીમાં હતો વાઘ તો કોઈ પાસે 5000 જળોsmuggling of animals: આજે અમે તમને પ્રાણીઓની તસ્કરી સાથે જોડાયેલા આવા 5 કિસ્સા (5 Bizarre Animal Smuggling Attempts) ઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે ખૂબ જ વિચિત્ર છે અને તેમના વિશે જાણીને સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ હતી.Source link

Leave a Comment