કોર્ટની કાર્યવાહીમાં ગુજરાતી ભાષાનાં ઉપયોગની પરવાનગી આપવાથી મોટી અસર થશે: ગુજરાત હાઇકોર્ટકોર્ટની કાર્યવાહી માટે ગુજરાતીને વધારાની ભાષા બનાવવાની માંગ કરતી અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટ વિચાર કરશે. રોહિત જયંતિલાલ પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય કેસની સુનાવણીમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.Source link

Leave a Comment