ઘાટ કરતા ઘડામણ મોંઘું, 11 લાખની કારનો રિપેરિંગ ખર્ચો આવ્યો 22 લાખVolkswagen Polo Car: કંપનીની જ્યારે જાણ થઈ કે, મામલો હાથમાંથી છટકી રહ્યો છે, તો બાદમાં કાર માલિક સાથે સેટલમેંટ કરી લેવામાં આવ્યું, પણ સોશિયલ મીડિયા પર લોકો કંપની પર ગુસ્સે થયા છે.Source link

Leave a Comment