ડાંગમાં અનરાધાર વરસાદથી નદીઓમાં ઘોડાપુર- અંબિકા, ગીરા, પૂર્ણા, ખાપરી નદી બે કાંઠેDang Rainfall: અંબિકા, ગીરા, પૂર્ણા અને ખાપરી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ. લો લેવવ કોઝવે પર પાણી ફરી વળતા વાહનવ્યવહારને ભારે અસર પહોંચી છે.Source link

Leave a Comment