નવા કપડાં ખરીદવા પહેરવા પર પણ પડે છે નક્ષત્રોની અસર


કપડાં ખરીદવા કે પહેરવા માટે શુભ નક્ષત્રો: 11 નક્ષત્રોમાં વસ્ત્ર ધારણ કરવું શુભ છે. અશ્વિની અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાથી નવા વસ્ત્રો મળવાની સંભાવના છે. રોહિણી નક્ષત્રમાં વસ્ત્રો પહેરવાથી અચાનક ધનલાભ થવાનો સંકેત છે. તેવી જ રીતે પુષ્ય નક્ષત્રમાં વસ્ત્ર પહેરવાથી આવકમાં વધારો, ઉત્તર ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ધનમાં વૃદ્ધિ, રોગોથી મુક્તિ, હસ્ત નક્ષત્રમાં ઈચ્છિત સફળતા અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં વસ્ત્રો પહેરવાથી સ્વાદિષ્ટ ભોજન મેળવવાની માહિતી મળે છે.Source link

Leave a Comment