પૂરનો પ્રકોપ: 50 ગામ ટાપુમાં ફેરવાયા, એક લાખથી વધારે લોકો પ્રભાવિતનેપાળના પહાડો પર પડી રહેલો વરસાદ તરાઈના બહરાઈચમાં મુશ્કેલીનું કારણ બની રહ્યો છે. રવિવારે સરયુના વધેલા જળસ્તરના કારણે કૈસરગંજ, મહસી, નાનપારા આંશિક અને મોતીપુરમાં પૂરે વિનાશની શરૂ કરી હતી. નદી જરવાલ રોડમાં 61 સેન્ટીમીટર અને મહસીમાં 21 સેન્ટીમીટરના નિશાના પરથી વહી રહી હતી. જોકે સોમવારે નદીના જળસ્તરમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો, જેના કારણે ગામડાઓમાંથી પૂરના પાણી વહેવા લાગ્યા હતા.Source link

Leave a Comment