મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો સંતરામપુરમાં માસ્ટર સ્ટ્રોક, નારાજ નેતાઓને મનાવી લીધાGujarat Election 2022: મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુર વિધાનસભા વિસ્તારમાં ભાજપના ઉમેદવાર કુબેરભાઈ ડીંડોરના પ્રચાર પ્રસાર અર્થે સંતરામપુર પ્રાતપપુરા મેદાન ખાતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પ્રચાર માટે આવ્યા હતા.Source link

Leave a Comment