મૃત્યુ બાદ લાશને દોઢ વર્ષ સુધી ઘરમાં મમીની જેમ સાચવી રાખી, રુંઆટા ઉભા કરી દે તેવી ઘટનાShocking incident: એક ઇનકમ ટેક્સ અધિકારીની લાશને પરિવારે દોઢ વર્ષ સુધી ઘરમાં જ સાચવીને રાખી હતીSource link

Leave a Comment