વડોદરા: લગ્નના 9 વર્ષ સુધી ડોક્ટરે પત્નીને ન આપ્યું શારીરિક સુખ, આખરે પતિ સ્ત્રી હોવાનુંVadodara News: આ મહિલા પુરુષ બની વડોદરાની મહિલા સાથે છેલ્લા નવ વર્ષથી રહે છે, ક્યારેય નહીં સાંભળી હોય આવી ઘટનાSource link

Leave a Comment