વર્લ્ડ કપની શરૂઆત પહેલા એડલ્ટ સ્ટારે બેડરૂમમાં ટ્રોફી સાથે લીધી સેલ્ફીવર્લ્ડ કપના નશાએ એડલ્ટ સ્ટાર્સ અને મોડલ્સને પણ ઘેરી લીધા છે. ચેલ્સિયાના ચાહક અને એડલ્ટ સ્ટાર એસ્ટ્રિડ વેટ બેડરૂમમાં સેલ્ફી શેર કરે છે (ફોટો- @AstridWett Twitter અને Instagram)Source link

Leave a Comment