વિપુલ ભાઈને મુક્ત નહીં કરાય તો રાજ્યની જેલો અને પોલીસ ખૂટી પડશે: અર્બુદા સેનાની મહાસભામાંArbuda Sena protests: આ મહાસભામાં ફક્ત બનાસકાંઠા જ નહીં પરંતુ પાટણ, મહેસાણા સહિત સાબરકાંઠાના ચૌધરી સમાજના લોકો હજારોની સંખ્યામાં એકત્રિત થયા હતાSource link

Leave a Comment