સુરતનો 'VIP' ચોર: પ્લેનમાં આવી નોકર તરીકે કરતો કામ, 75 લાખ ચોરી સાયકલ પર રફુચક્કરSurat Crime: આ ચોર સામાન્ય ચોરો જેવો નથી. આ ચોર ‘વીઆઇપી’ ચોર છે. તે પ્લેનમાં સુરત આવીને જે-તે વ્યક્તિના ઘરે નોકર તરીકે કામ કરે છે. કરોડોની ચોરી આચરી ચૂક્યો છેSource link

Leave a Comment