હવાનું પ્રદૂષણ વધતાં બીમારીનું પ્રમાણ વધ્યું, પાંચ વર્ષમાં 80 હજારથી વધુ દર્દી નોંધાયાCag Report Air Pollution: પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા વિધાનસભા ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવેલા કેગના અહેવાલમાં આ વિગતો બહાર આવીSource link

Leave a Comment