3 વર્ષની રાહ જોયા બાદ મહિલા પતિને મળી, કલાકોમાં આ પ્રસંગ ફેરવાઈ ગયો દુ:ખમાંViral News: ડોક્ટરોએ કહ્યું કે નિકાને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે. તેના સ્વસ્થ થવાની કોઈ આશા નહોતી.Source link

Leave a Comment