60 વર્ષીય વૃદ્ધે અમદાવાદથી વસલાડ સુધી મચાવ્યો તરખાટ, પોલીસને હંફાવનાર આરોપી ઝડપાયો60 વર્ષની ઉંમરે વૃદ્ધાવસ્થામાં પહોંચેલા એક મહાશય ચોરીના રવાડે ચડીને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની પોલીસને દોડતી કરી દીધી હતી.Source link

Leave a Comment