દરિયા કિનારે જોવા મળ્યો જીવંત 'એલિયન'સ્કોટલેન્ડના બીચ પર ચાલતા એક વ્યક્તિએ ‘એલિયન’નો સામનો કરવાનો દાવો કર્યો હતો. માઇક આર્નોટે જ લીલા રંગનું વિચિત્ર જીવ બીચ પર જોયું.Source link

Leave a Comment