દાહોદમાં સભા માઇક બગડતા બચુ ખાબડની રમૂજ, કોંગ્રેસ-આપ પર કર્યો કટાક્ષGujarat assembly election 2022: સભામાં બેથી ત્રણ વાર માઇક બંધ થઈ જતા બચુ ખાબડ રમુજી મૂડમાં જોવા મળ્યા, કોંગ્રેસ-આપ વિશે કહ્યુ આવુંSource link

Leave a Comment