'મારે હવે જીવવું નથી, હું મરી જઈશ,' પતિના મેસેજથી લાગી આવતા પત્નીએ ઝેરી દવા ગટગટાવીAhmedabad News: પતિ વિના હું પણ જીવીને શું કરીશ તેવો વિચાર કરીને પત્નીએ ઝેરી દવા પી લઈ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો છે.Source link

Leave a Comment